Nieuws

Hier vindt U nieuws over onze vereniging en gerelateerde berichten.

De Corona perikelen hebben ons zoals vele verenigingen in Nederland parten gespeeld. Dit door onder andere het verbod op fysieke bijeenkomsten en activiteiten. We hopen dat we dit jaar nog vele leden kunnen werven en ook nog een bijeenkomst cq activiteit kunnen organiseren. Heeft U interesse in een lidmaatschap ? Bezoek dan de Lidmaatschaps pagina.

Met kameraadschappelijke groet, Willem van Ballekom (Voorzitter a.i VONK)