Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel, het bijeenbrengen van alle militairen die gediend hebben of nog steeds dienende zijn bij de Nederlandse Krijgsmacht. De gestelde doelstelling(en) proberen wij te bereiken door het organiseren van en deelname aan activiteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenkingen en het bevorderen van contacten tussen de verenigingsleden. Dit alles onder het motto "Amicitia Fortior" oftewel "Sterk door Vriendschap".