AVG informatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

uitleg m.b.t specifieke verenigings richtlijnen

Voor welk doel worden uw persoonsgegevens bewaard ?

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt en gebruikt voor administratieve doeleinden.

Deze worden niet verstrekt aan derden.

Wie bewaard uw persoonsgegevens en heeft hiertoe toegang ?

Uw gegevens worden bewaard bij het verenigingssecretariaat en de penningmeester. Het bestuur heeft toegang tot deze gegevens. 

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot beëindiging van het lidmaatschap. Daarna worden deze verwijderd uit onze opslag media.

Hoe gaan wij om met fotos waarop U mogelijkerwijs afgebeeld bent ?

Door ondertekening van het lidmaatschap-aanmeldingsformulier gaat U akkoord met de plaatsing van fotos van verenigings-activiteiten waarop U mogelijkerwijs bent afgebeeld op onze verenigings-website en onze verenigings-Facebook pagina (deze laatste is uitsluitend toegankelijk voor verenigingsleden).

Meer info ?

Voor een volledig overzicht van betreffende verordening kunt U de volgende website van de Nederlandse overheid raadplegen

Autoriteit Persoonsgegevens

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg